П`ятниця, 18.10.2019, 23:20
Вітаю Вас Гість | RSS

     Ізмаїльський агротехнічний коледж

Меню сайту
ІАТК

Навчальна практика

4. Навчальна практика

 

    4.1.1. Метою навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок, а також відповідної робітничої професії.

         Навчальна практика може проводитися у навчальних кабінетах і лабораторіях, навчально – виробничих майстернях, навчальних господарствах, на фермах, полігонах та інших допоміжних обʼєктах навчального закладу, а також в організаціях, на підприємствах відповідного профілю на основі договорів з навчальним закладом.

    4.1.2.   Навчальна практика включає:

  •   практику з окремих навчальних дисциплін;
  •   практичне навчання студентів робітничих професій;
  •   практичне оволодіння первинними уміннями і навичками із спеціальності.

4.1.3.  Під час проведення  навчальної практики групу ділять на підгрупи чисельністю не менше 8 осіб.

   4.1.4.   Навчальна практика, за рішенням аграрного вищого начального закладу, може здійснюватись як тривалими концентрованими періодами в межах навчального року, так і шляхом чергування з теоретичними заняттями за днями, тижнями і т. інше.

    4.1.5.   Методику організації навчальної практики визначає навчальний заклад.

   4.1.6.  Тривалість робочого дня студентів під час навчальної практики на навчально – допоміжних обʼєктах навчального закладу становить 6-8 академічних годин, а на підприємствах – згідно з чинним законодавством.

        Керівництво навчальною практикою студентів залежно від її змісту і місця проведення здійснюють викладачі чи майстри виробничого навчання.

   4.1.7.   Конкретно перелік практик, які проводять викладачі і майстри виробничого навчання із напрямів (спеціальностей), визначається навчальними планами і робочими програмами практик.

   4.1.8.    Під час практики студенти ведуть щоденники, які систематично перевіряють керівники практики.

  4.1.9.  По закінченні навчальної практики з навчальної дисципліни, а також комплексної навчальної практики студентам виставляють оцінки за результатами перевірки щоденників і особистого спостереження викладача під час практики.

  4.1.10.  Під час проведення практики студентам ІТМЕСГ надається можливість опанування курсу професійно – технічного навчання з проходженням кваліфікаційної атестації і видачею свідоцтва про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації за умови її відповідності фаху навчання. Присвоєння робітничої кваліфікації здійснюється на підприємстві (в організації, установі), або у  Ізмаїльському ТМЕСГ за рішенням кваліфікаційної комісії, головою якої призначається головний спеціаліст(за профілем) роботодавця, а за необхідності – у присутності представників відповідних органів державного контролю та нагляду.

 4.1.11. Головою кваліфікаційної комісії ІТМЕСГ призначається представник підприємства(обʼєднання, організації, органу управління) – фахівець відповідної галузі народного господарства, заступником голови – директор навчального закладу, членами комісії – майстри виробничого навчання, завідувачі майстерень, викладачі професійної навчальної дисципліни, завідувач  навчально - виробничою практикою, представники громадських організацій.

 4.1.12.  Обсяг вимог для отримання робітничої професії встановлюється програмами, які розробляють згідно з Єдиним тарифно – кваліфікаційним довідником робіт і професій (ЄТКД).

 4.1.13.  Студенти, які не склали кваліфікаційний екзамен, із закінченням навчальної практики вважаються тими, що мають академічну заборгованість.

 

 

«Соревнования на лучшего водителя ИТМЄСХ»

   Измаильский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства выступил организатором конкурса на лучшего водителя, приуроченный  к проходящей в Украине неделе по безопасности движения. 17 мая 2016 года на автодроме Измаильской  автошколы собрались студенты, инструктора техникума по вождению и, конечно же, эксперты, в роли которых выступили директор Измаильской автошколы Бажак Анатолий Иванович, заведующий учебно-производственной практикой Герги Василий Георгиевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Димитриева Наталья Анатольевна и преподаватели ИТМЭСХ Станчева Инга Владимировна, Вельчева Екатерина Михайловна и Донцова Елена Николаевна.

 В конкурсе участвовали студенты  третьих  курсов отделений «Механизации сельского хозяйства» и «Электрификации и автоматизации сельского хозяйства». Команды были разбиты на две группы в зависимости от категории, на  которую будущие водители обучаются (механики на категорию «С1», электрики на категорию «В»). Всего участвовало 4 команды, за которыми были закреплены их инструктора по вождению: «Механики» (ІІІ-Амех) – Владинов Иван Пантелеевич,  «Сигнал» (ІІІ-Бмех) – Шведюк Анатолий Станиславович,  «Форсаж» (ІІІ-Аэл) –  Мельничук Алексей Прокофьевич, «Энергия» (ІІІ-Бэл) – Иванов Вячеслав Валериевич.

  К подготовке  конкурса и организаторы и студенты ИТМЭСХ – будущие водители – отнеслись с большим интересом. В качестве обязательных упражнений конкурса были: трогание с места на подъем при помощи стояночного тормоза, чтобы транспортное средство не откатилось назад; разворот в ограниченном пространстве, используя одно движение задним ходом; заезд задним ходом в габаритный дворик при помощи зеркал заднего вида.

   Борьба среди будущих водителей разгорелась нешуточная. Практически сразу команда «Сигнал» (ІІІ-Бмех) явно опередила команду «Механики» (ІІІ-Амех). И здесь лидеры опредилились сразу же. А вот для электриков, чтобы выявить победителя, пришлось проводить конкурс капитанов. По результатам этого конкурса капитан команды «Энергия» (группа ІІІ-Бэл.) Иордан Вадим вырвал победу у капитана команды «Форсаж» (группа ІІІ-Аэл.) Якымива Дмитрия.

   По результатам конкурса были отмечены грамотами команды и мастера производственного обучения. Среди механиков І место заняла команда «Сигнал», ІІ место заняла команда «Механики». Среди электриков І место заняла команда «Энергия», ІІ место – команда «Форсаж».

   Экспертами, судьями конкурса были отмечены высокие профессиональные качества будущих водителей. Ребята с ловкостью справлялись с заданими, одним словом им все было «по плечу». Инструктора с гордостью смотрели на своих воспитанников. Ведь совсем скоро студенты получат водительские удостоверения и, встречаясь на дорогах города, будут приветствовать друг друга известными жестами. А мы пожелаем нашим конкурсантам, как это прийнято у водите лей, «ни гвоздя, ни жезла».  

 

 Заведующий учебно-производственной

практикой Герги Василий Георгиевич